Premsa

Posposat l’acte d’inauguració de "Poesia Brossa"

El Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona posposa l’acte d’inauguració de Poesia Brossa prevista per aquest vespre. Donada la rellevància de l’artista i d’aquesta exposició oportunament us comunicarem una nova data per a l’esdeveniment. A partir de demà, dijous 21 de setembre, es podrà visitar la mostra en l’horari habitual.

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Comunicat dels treballadors del MACBA

Els i les treballadores del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) ens sumem a la crida en defensa de les institucions catalanes arran de la intervenció de la Guàrdia Civil a diverses seus del Govern de la Generalitat de Catalunya. Aquesta actuació és un atac directe a la democràcia, a la llibertat i a l’estat de dret. Sense llibertat no hi ha cultura i, per tant, convidem a tots i totes les treballadores del sector a defensar els nostres drets i a participar activament a les manifestacions de protesta que s’estan duent a terme.

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Poesia Brossa, al MACBA

► Una revisió de l’obra completa de Joan Brossa, a partir de l’oralitat, el caràcter performatiu i l’antipoesia, que aplega 800 obres i abundant documentació, des dels seus primers llibres fins a les últimes indagacions plàstiques, passant pel teatre, el cinema i les arts d’acció.

► El recorregut de la mostra inclou casos d’estudi, una recapitulació visual de les seves exposicions dels anys vuitanta, i situa la producció brossiana en diàleg amb l’obra de Marcel Mariën, Ian Hamilton Finlay i Nicanor Parra. A més, inclou les seves col·laboracions amb Miró, Tàpies, Portabella, Mestres Quadreny o Carles Santos.

► La poesia de Joan Brossa suma accions, imatges i objectes, de manera que un dels reptes d’aquesta exposició és vincular l’oralitat i el caràcter performatiu a les convencions museístiques. Per aquest motiu, un grup de performers desenvoluparà l’obra de Brossa a les sales durant l’exposició.

► L’exposició, comissariada per Teresa Grandas i Pedro G. Romero, ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Joan Brossa, gràcies a la qual s’hi ha pogut incloure una vasta selecció de documentació, i amb el suport de Acción Cultural Española (AC/E) i l’IRL Institut Ramon Llull.

Títol: Poesia Brossa Inauguració: dimecres 20 de setembre de 2017, a les 19.30 h Dates: del 21 de setembre de 2017 al 25 de febrer de 2018 Organització i producció: MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona Comissaris: Teresa Grandas i Pedro G. Romero

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Continguts relacionats

Documents

«Entusiasme. El repte i l’obstinació en la Col·lecció MACBA» és un projecte que aborda la contemporaneïtat des d'una perspectiva optimista, persistent i apassionada. Un concepte directe que, en lloc de situar les obres dins d'un àmbit temàtic o cronològic determinat, s'erigeix com un to específic; és a dir, com una manera particular d'entendre la pràctica artística que reivindica la intensitat anímica del treball en art.

En termes generals, l'entusiasme s'entén com un procés subjectiu d'exaltació de l'ànim, en què la passió i el fervor actuen com a detonant emocional d'allò que -ja sigui discret o ambiciós, íntim o públic- es vol aconseguir. Mitjançant una anàlisi plural del concepte, el projecte revisa la col·lecció del MACBA amb l'objectiu d'escenificar i contrastar tot un seguit de comportaments i actituds sensibles a aquesta excitació. Una posició ferma i obstinada que s'allunya d'actituds ingènues o simplement alegres i aposta per qüestions de confiança, resistència i furor en diferents nivells. L'exposició proposa un exercici d'activació de les obres, en què s'entrecreuen causes i desafiaments diversos, cosa que dona lloc a una selecció de reptes singulars que, situats dins de l'àmbit de l'art contemporani, transiten entre les obsessions individuals i els compromisos d'ordre estètic, social o polític.

Seguint aquestes premisses, «Entusiasme. El repte i l’obstinació en la Col·lecció MACBA» proposa cinc aproximacions possibles basades en l'acte entusiasta: la construcció cosmogònica, la potència creativa de la vida quotidiana, la càrrega performativa del cos, l’activisme de caràcter social i la posada en crisi de la pròpia noció d'art. D'aquesta manera, la voluntat d'artistes com Zush, Anne-Lise Coste o Younès Rahmoun per construir un món propi mitjançant vivències, fantasies o creences; la repetició de gestos simples i quotidians d'Esther Ferrer, Ignasi Aballí, Dieter Roth, Richard Hamilton o Tere Recarens; la performativitat de Vito Acconci o Àngels Ribé; l'acció inconformista de Maja Bajevic, Emanuel Licha, Mireia Sallarès, Cildo Meireles o Gordon Matta-Clark i, finalment, la crítica al propi sistema de l'art de figures com Marcel Broodthaers o Peter Friedl suggereixen una seqüència narrativa en què l'entusiasme denota una posició ideològica forta enfront del fet artístic: aquella que, al cap i a la fi, concep l'art com un acte de fe capaç d'assolir el que es proposa, ja sigui canviar el món o simplement qüestionar-se a si mateix.

«Entusiasme» rep l'herència conceptual de dos projectes centrats en aquest concepte i esdevinguts a Barcelona a mitjan la dècada del 2000. D'una banda, el projecte «Fe i entusiasme» (2004), de l'artista Antonio Ortega: una exposició processual centrada en la noció d'èxit i organitzada a l’Espai 13 de la Fundació Joan Miró, que consistia en l’intent de captar fons per construir una figura de cera de Yola Berrocal, màxim exemple de l'entusiasme segons l'artista. De l'altra, l'exposició «Entusiasme» presentada a la Fundació Tàpies el 2005: un arxiu de pel·lícules vinculades al moviment polonès de cinema amateur entre el 1950 i el 1980 recopilades pels artistes Neil Cummings i Marysia Lewandowska. Ambdues propostes incorporaven un impuls alliberador sorgit de la passió. I aquí, en el repte més visceral que racional, més apassionat que estratègic, és on resideix la intensitat d'aquesta revisió de la col·lecció del MACBA. Malgrat marcar-se objectius ben diferents, i fer-ho mitjançant registres de presentació dispars, tots els artistes de l'exposició comparteixen un mateix gest: dir amb contundència.

Seguint un efecte de contagi i complicitat, els tres conceptes que sustenten la mostra —entusiasme, repte i obstinació— s’expandeixen també cap a tots els agents i estructures que intervenen en el projecte: la posició del curador, la configuració de la col·lecció del MACBA, la voluntat divulgativa del Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona i, en el millor dels casos, la interrelació amb les persones i els col·lectius que visitaran l’exposició.

David Armengol, comissari de l’exposició

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Comunicat vaga indefinida Ciut’art

El MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, davant la vaga indefinida dels treballadors dels Serveis Educatius Ciut’art, a càrrec de les funcions de recepció, venda d’entrades i educadors, i atesa la manca de respostes per part de l’esmentada empresa per tal de resoldre la situació,

MANIFESTA QUE:

- Lamenta profundament totes les conseqüències negatives que aquesta situació té per a totes les parts implicades i que impedeix que els visitants puguin accedir al museu.

- Amb les licitacions del 5 de juliol de 2017 per als serveis de recepció, venda d’entrades i educadors, el MACBA esdevé un dels centres pioners en l’aplicació de les recomanacions de contractació per la millora de les condicions laborals procedents de la Taula de treball on hi participen tots els agents socials relacionats amb aquest tema. D’altra banda, també s’assegura el compliment de les condicions reflectides a la Guia de Contractació Pública i Social de l’Ajuntament de Barcelona.

- El MACBA està obert al diàleg i recorda que, en cas de disconformitat amb els plecs administratius, el procediment d’impugnació és via recurs potestatiu de reposició. Per tant, el MACBA no pot exercir d'interlocutor directe amb els treballadors d’una empresa externa, ja que la via de reclamació és aquesta esmentada. Així mateix, el MACBA està a disposició de l’ICUB, de l’actual empresa adjudicatària Ciut’art, dels sindicats, i de totes les empreses que estiguin interessades a aclarir les condicions de les licitacions. En tot cas, el MACBA té l’obligació de dimensionar les necessitats dels serveis que contracta i, per tant, del disseny de les licitacions.

- El MACBA, tot respectant la vaga dels treballadors a càrrec de la venda d’entrades, ha tingut des del primer dia la voluntat de fer portes obertes al museu i permetre l’accés de franc, cosa que ha estat impossibilitada per l’acció de piquets.

RESPOSTA AL COMUNICAT DEL SINDICAT SUT (SOLIDARITAT I UNITAT DELS TREBALLADORS)

Els treballadors cobraran 5€/h?
NO. En el cas dels salaris, s’ha licitat de manera que l'empresa adjudicatària pugui aplicar un increment substancial d’un 25% en el cas dels educadors i un 20% en el del personal d’atenció al públic. Això garanteix que l'empresa adjudicatària aboni el salari de referència del Conveni del Lleure, que per als educadors és de 11,60 euros per hora; i per al personal d’atenció al públic, 8,72 euros per hora.

Es redueixen les hores setmanals de 25 a 9 hores?
Aquesta afirmació és una interpretació errònia dels horaris i torns reflectits al Plec de prescripcions tècniques de l’expedient de contractació del servei de visites comentades, tallers i d'altres projectes educatius del MACBA. Com es pot comprovar al punt 4 de l’esmentat plec, es requereix a l’adjudicatari que «preferiblement el torn de tarda s’haurà de cobrir amb les mateixes persones del torn de matí.» El MACBA treu menys hores a licitació en funció de les seves necessitats. En cap cas, el museu ha reduït el pressupost destinat a educació. Les modificacions en el concurs responen a les necessitats del nou programa educatiu i no a qüestions pressupostàries.

Es subroga el personal?
Sí, es subroga tot el personal amb un mínim de 12 mesos de servei al museu.

Desapareixen llocs de feina?
El MACBA ha inclòs clàusules que donen garantia a l'estabilitat en l'ocupació, com és la clàusula de subrogació del personal amb una antiguitat de més de 12 mesos de servei al museu. D’altra banda, el MACBA ha adaptat la present licitació a les actuals necessitats del programa educatiu.

Per què hi ha dues licitacions separades, per a educadors i venda d’entrades?
Amb data 5 de juliol de 2017 s’han licitat dos contractes de serveis incorporant-hi les mesures socials concretades a la Guia de Contractació Pública amb la voluntat de professionalització de cadascun dels serveis. Encara que s’hagués tret una única licitació haurien estat dos lots, ja que els serveis són clarament diferenciats, tal com marca la recent transposició de les directives comunitàries en matèria de contractació pública. Per tant, els efectes són els mateixos i, en qualsevol cas, els dos lots els pot guanyar la mateixa empresa o dues de diferents.

És un «engany» aquesta licitació?
En cap cas la voluntat ha estat aquesta. Tot el contrari, aquestes licitacions són el resultat d’un procés llarg i intens d’anàlisi amb la voluntat de respondre a les necessitats actuals de les empreses i els seus treballadors, així com del museu.

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Continguts relacionats

Documents

Vaga indefinida Ciut'art

El MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona davant la vaga indefinida dels treballadors dels Serveis Educatius Ciut’Art, a càrrec de les funcions d’atenció al públic i educació,

INFORMA:
► Amb data 5 de juliol de 2017 ha licitat dos contractes de serveis incorporant les mesures socials concretades a la Guia de contractació pública social i aprovades mitjançant el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 27 d’abril, de contractació pública sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona. Amb la voluntat de col·laborar en la professionalització i estabilització del sector ha aplicat les següents mesures de millora:

► Referència a les taules retributives, categories i tasques del Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.
► Criteris de valoració que faciliten la ponderació dels criteris socials, més enllà del preu
► En el cas dels salaris, un increment substancial (25% en el cas dels educadors i 20% atenció al públic), en els imports bruts a percebre per part de les persones treballadores.
► Establiment de condicions d’execució contractual sensibles a les condicions laborals i socials
Subrogació de tot el personal.

► Aquests plecs han estat elaborats pensant en tot moment en la millora del servei i de les condicions laborals dels treballadors.

MANIFESTA:
► En cas de disconformitat, La via per impugnar els plecs administratius és el recurs potestatiu de reposició, tal com indica la clàusula 27 dels mateixos. Per tant, el MACBA no pot exercir d'interlocutor directe amb els treballadors d’una empresa externa ja que la via de reclamació, en aquest cas, és aquesta esmentada.
El MACBA és un servei públic i, com a tal, ha de garantir el dret dels visitants a accedir al museu.
► Respecta el dret de vaga, malgrat la troba injustificada, sobretot el seu caràcter indefinit.
► Respecta el dret d’accedir al lloc de feina de la resta de treballadors de la institució


Per tant, el MACBA farà portes obertes a les seves sales d’exposició fins a la resolució d’aquesta convocatòria de vaga.

Bones pràctiques en contractació. Licitacions d’Atenció al públic i Serveis Educatius

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Joan Brossa i Rosemarie Castoro, protagonistes de la temporada de tardor al MACBA

► Les exposicions monogràfiques Poesia Brossa, que emfatitzarà els trets performatius de la pràctica poètica brossiana, i la primera gran retrospectiva dedicada a l’artista nord-americana Rosemarie Castoro són algunes de las propostes destacades.

► La nova exposició Col·lecció MACBA. Sota la superfície mostrarà obres relatives als problemes de la representació i els seus límits, així com a la rellevància i incidència de l’artista i l’art en la societat contemporània.

► Les obres de la Col·lecció viatjaran a 9 municipis de Barcelona, gràcies a un acord amb la Diputació, en la mostra itinerant Entusiasme. El repte i l’obstinació a la Col·lecció MACBA, comissariada per David Armengol.

► A l’octubre es podrà visitar el projecte de Ramin i Rokni Haerizadeh i Hesam Rahmanian, guanyadors de la darrera edició del Premi Fundació Han Nefkens-MACBA

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Victòria Combalia fa un dipòsit d’obres d’art al MACBA

►La crítica d’art catalana diposita al museu quinze obres d’art de la seva col·lecció particular que passaran a formar part de la Col·lecció MACBA.

►El dipòsit inclou quinze obres de vuit artistes: Eduardo Arroyo, Esther Ferrer, Rogelio López Cuenca, Jordi Pablo, Carlos Pazos, Albert Ràfols-Casamada y Manuel Álvarez Bravo.

«Les obres incloses en aquest dipòsit ajuden a entendre molt millor les dècades fonamentals de la història de l’art recent» Així resumeix el director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Ferran Barenblit, la importància de sumar aquestes obres a la Col·lecció del MACBA.

Victòria Combalía diposita temporalment a la Col·lecció MACBA diverses pintures, objectes, escultures, fotografies, collage, serigrafies i obres sobre paper. Entre elles hi trobem una obra de Eduardo Arroyo de la sèrie Carmen Amaya (1989); la litografia Questions aux Français (1998) d’Esther Ferrer; l’oli sobre fotografia No(W)here (1996) de Rogelio López Cuenca; tres objectes de Jordi Pablo : Trabucada en 6 parts, Pa amb frontissa i Didal punxegut; tres obres de Carlos Pazos: Avec plaisir (2003), Sense títol (ca.1980), Elvis Presley; tres pintures de Ràfols Casamada Fusta (1977), Sense títol [Ratlla blava sobre vermell] (1977), Dins del blau (1988) i una fotografia a les sals de plata de Manuel Álvarez Bravo, Ouvrier gréviste, assassiné (1934). «Tota la vida he viscut entorn de l´art, ja sigui per motius professionals o per amistat amb els artistes. Crec que ha arribat el moment de compartir algunes peces de la meva col.lecció amb un públic més ampli i ajudar al Macba a completar la seva col.lecció incorporant algunes peces significatives dins de l´art del segle XX», afirma la crítica d’art catalana Victòria Combalía, qui ha esmentat la seva voluntat de cedir definitivament aquests i altres obres al MACBA en el futur.

Aquestes obres s’exposaran al museu en el marc de les mostres de la Col·lecció MACBA i es podran veure en altres exposicions si són sol.licitades en préstec per altres institucions.

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Lorem Ipsum, extravagancia sonora en las noches de los jueves de julio en el MACBA

►Jueves 6, 13, 20 y 27 de julio, 20.30 h el MACBA se llena de música con Morten J. Olsen y Rubén Patiño, Alex Mendizabal, Judy Dunaway, Fela Borbone, Goodiepal, Lina Lapelyte…entre otros

► Bajo el título Lorem Ipsum, las comisarias Alicia Escobio y Anna Ramos presentan una serie de propuestas que operan en los márgenes y los pliegues de muchas cosas a la vez: música, performance, investigación artística, experimentación…

► Globos como instrumentos (Alex Mendizabal, Judy Dunaway), canciones de rap tuneadas como nanas (Lina Lapelyte), excéntricos con banda (Felofón, Goodiepal & Pals) y vigorexia virtuosa (N.M.O). 5 euros por sesión, venda anticipada a través de la web y taquillas del museo


El MACBA inaugura un nuevo programa permanente para los meses de julio: Lorem Ipsum. En él se reunirán propuestas muy heterogéneas que navegan de la música a la experimentación, de la performance a la investigación artística, en definitiva exploran los márgenes de diversas disciplinas. Esta primera edición contará con 4 sesiones únicas nocturnas, que tendrán lugar en distintos espacios del museo: Capella MACBA, Convent dels Àngels, Auditorio y Atrio del museo. Además de los conciertos habrá una instalación a partir de globos, jabón, garbanzos y su intersección sonora, en la planta baja del edificio Meier de Alex Mendizabal que, coincidiendo con la fiesta del barrio de El Raval será de acceso gratuito durante toda la jornada del jueves 13 de julio, hasta la activación por parte del artista el mismo día a las 20.30 h

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Continguts relacionats

Documents

Activitats

  • Lorem Ipsum
    Extravagància sonora les nits dels dijous de juliol al MACBA

La Diputació i el MACBA duran la Col·lecció MACBA a 9 municipis de la demarcació

La Diputació de Barcelona i el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, MACBA, treballaran de manera conjunta per itinerar l’exposició “ENTUSIASME. El repte o l’obstinació en la Col·lecció MACBA” A diversos municipis de la demarcació de Barcelona des de 2017 fins el 2019.

L’exposició, curada per David Armengol, reuneix gairebé una trentena d’obres. El 14 de setembre iniciarà la seva itinerància a la Sala Josep Uclés del Centre Cultural El Carme, a Badalona. Serà el tret de sortida del seu recorregut, que durarà fins al 2019, per diverses institucions de 9 municipis de la demarcació de Barcelona: Badalona, Ripollet, Vilafranca del Penedès, Martorell, Cerdanyola del Vallès, Igualada, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallés i Terrassa.

Els artistes presents a la mostra són: Ignasi Aballí, Vito Acconci, Maja Bajevic, Marcel Broodthaers, Anne-Lise Coste, Esther Ferrer, Peter Friedl, Richard Hamilton, Emanuel Licha, Gordon Matta-Clark, Cildo Meireles, Younès Rahmoun, Tere Recarens, Àngels Ribé, Dieter Roth, Mireia Sallarès i Zush.

En relació a l’exposició, el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona , Juanjo Puigcorbé, destaca que «des de fa 20 anys el Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona dona suport a l’art contemporani en l’àmbit local, promovent exposicions itinerants que posen l’accent en la ciutadania, perseguint l’equilibri entre l’excel·lència i la divulgació». Puigcorbé subratlla que aquestes exposicions itinerants «donen rellevància especial al paper de l’art contemporani com a espai facilitador de coneixement i de pensament crític».

El director del MACBA, Ferran Barenblit, celebra aquesta col·laboració ja que permetrà que «una magnífica selecció d’obres d’una de les col·leccions d’art contemporani més importants del sud d’Europa, com és la Col·lecció MACBA, pugui estar a l’abast d’un major nombre de persones». I afegeix que «fer el patrimoni accessible és una de les nostres prioritats, i gràcies a la xarxa d’institucions culturals de la demarcació de Barcelona això serà possible».

Aquest és el tercer projecte de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el MACBA després de «El MACBA a ...» (1997-1999) i «Espais obrats» (2001-2003).

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.