Línies editorials

Aquestes publicacions del MACBA són el testimoni dels projectes expositius que el Museu programa i aprofundeixen en els seus discursos crítics.

Forensic Architecture. Hacia una estética investigativa

2017

Ferran Barenblit, Yve-Alain Bois, Michel Feher, Hal Foster, Rosario Güiraldes, Cuauhtémoc Medina, Eyal Weizman

TÍTOLS RECENTS

La Col·lecció MACBA, eix vertebrador del Museu, arrenca a la segona meitat del segle xx i permet traçar un recorregut a través de les línies fonamentals de la creació artística contemporània, alhora que contribueix a l’exercici de la memòria crítica. Periòdicament diverses publicacions presenten i actualitzen aspectes de la Col·lecció MACBA.

Col·lecció MACBA. Una selecció

2017

Ferran Barenblit, Chris Dercon, Ainhoa Grandes, Ivo Mesquita i Antònia Maria Perelló

L’activitat del MACBA es complementa amb una programació cultural i formativa que s’erigeix com a eix tranversal de les línies de treball del Museu. El flux de pensament generat pels seminaris, conferències, cicles de cinema i altres activitats troba plataformes de difusió en aquesta sèrie de llibres d’assaig.

TÍTOLS RECENTS

Quaderns portàtils és una línia de publicacions de distribució gratuïta a través d’internet. Els textos provenen, en general, de conferències i seminaris que s’han fet al MACBA, així com de catàlegs d’exposició que estan exhaurits. Els documents es presenten en format PDF per descarregar i imprimir. La maquetació del text permet diversos muntatges, des del simple grapat fins a l’enquadernació japonesa, i d’aquesta manera pot tenir un format semblant al d’una publicació convencional.

TÍTOLS RECENTS

Quaderns d'àudio és una línia de publicacions de textos relacionats amb la programació de RWM. El seu objectiu és complementar les línies de treball de la ràdio amb l’aportació de documents inèdits i també amb l'edició crítica de textos de difícil localització, però rellevants per comprendre la creació sonora i aprofundir-hi.


Els documents es presenten en format PDF per descarregar i imprimir. La maquetació del text permet diversos muntatges, des del simple grapat fins a l’enquadernació japonesa, i d’aquesta manera el format pot ser semblant al d’una publicació convencional.

From the soundscape meme to self-awareness

2014

José Manuel Berenguer