Línies editorials

Els catàlegs d’exposicions del MACBA són el testimoni dels projectes expositius que el Museu programa i aprofundeixen en els seus discursos crítics.

MIRALDA MADEINUSA

2016

Josep M. Martí Font, Muntadas, Paul Schimmel, Suzie Aron, César Trasobares, Vicent Todolí, John Mason, James Wines, Néstor García Canclini i José Luis Gallero

La Col·lecció MACBA, eix vertebrador del Museu, arrenca a la segona meitat del segle xx i permet traçar un recorregut a través de les línies fonamentals de la creació artística contemporània, alhora que contribueix a l’exercici de la memòria crítica. Periòdicament diverses publicacions presenten i actualitzen aspectes de la Col·lecció MACBA.

Muntadas. Between the Frames: The Forum

2011

Anne Bénichou, Muntadas

TÍTOLS RECENTS

L’activitat del MACBA es complementa amb una programació cultural i formativa que s’erigeix com a eix tranversal de les línies de treball del Museu. El flux de pensament generat pels seminaris, conferències, cicles de cinema i altres activitats troba plataformes de difusió en aquesta sèrie de llibres d’assaig.

Folding the exhibition

2014

Núria Gallissà, Maite Muñoz, Marta Vega

TÍTOLS RECENTS

Contratextos és una col·lecció que sorgeix de la col·laboració entre el MACBA i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es concep com un espai destinat a publicar textos de seminaris, cursos i conferències del Museu. Aquesta col·lecció aporta un conjunt de reflexions clau per a la pràctica institucional crítica i un marc teòric per repensar les relacions entre l’art, l’educació i les ciències socials. Per conèixer tots els títols d'aquesta línia editorial, clica aquí.

De animales y monstruos

2011

Xavier Antich, Manuel Asensi Pérez, Lars Bang Larsen, Ximena Briceño, Jeffrey J. Cohen, Pilar Pedraza, Anne Sauvagnargues

TÍTOLS RECENTS

Desacuerdos és un projecte de col·laboració en l’àmbit estatal entre diverses institucions culturals. El seu objectiu consisteix a rastrejar les pràctiques, els models i els contramodels culturals que no responen al tipus d’estructures, polítiques i pràctiques dominants que es van imposar a Espanya des de la transició.

Desacuerdos pretén subratllar les dissonàncies i contaminacions inherents a un procés cultural molt complex, amb la intenció de contrarestar les inèrcies de la historiografia dominant i apuntar possibles esquerdes per a una investigació futura.

Desacuerdos 8. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español. Crítica

2014

Juan Albarrán, Paula Barreiro López, Jesús Carrillo, José Díaz Cuyás, Beatriz Herráez, Rocío Robles Tardío, Nacís Selles Rigat, Daniel A.Verdú Schuman, Jaime Vindel

La Sèrie Capella MACBA és una línia de publicacions en tres idiomes (català, castellà i anglès), de distribució gratuïta a través d’internet, que ofereix una nova manera d’entendre la producció artística en el marc de l’espai de la Capella MACBA. Totes les instal·lacions que s’hi poden veure tenen un denominador comú: s’han fet expressament per exposar-se en aquest lloc. Els textos es presenten en format PDF per descarregar i imprimir. Aquesta publicació, en què hi ha col·laborat Edicions de La Central, està disponible en edició impresa a la llibreria La Central per 4 euros.

Quaderns portàtils és una línia de publicacions de distribució gratuïta a través d’internet. Els textos provenen, en general, de conferències i seminaris que s’han fet al MACBA, així com de catàlegs d’exposició que estan exhaurits. Els documents es presenten en format PDF per descarregar i imprimir. La maquetació del text permet diversos muntatges, des del simple grapat fins a l’enquadernació japonesa, i d’aquesta manera pot tenir un format semblant al d’una publicació convencional.

TÍTOLS RECENTS

Quaderns d'àudio és una línia de publicacions de textos relacionats amb la programació de RWM. El seu objectiu és complementar les línies de treball de la ràdio amb l’aportació de documents inèdits i també amb l'edició crítica de textos de difícil localització, però rellevants per comprendre la creació sonora i aprofundir-hi.


Els documents es presenten en format PDF per descarregar i imprimir. La maquetació del text permet diversos muntatges, des del simple grapat fins a l’enquadernació japonesa, i d’aquesta manera el format pot ser semblant al d’una publicació convencional.

From the soundscape meme to self-awareness

2014

José Manuel Berenguer

Índex era una publicació dedicada a la investigació artística, el pensament i l'educació. La revista proposava generar una nova bibliografia que participés en la renovació de la cultura del present, i alhora volia ser un banc de proves per confegir un nou llenguatge crític que convidés a pensar des de i a través de l'art.

Índex es va publicar els mesos de maig i octubre i era de distribució gratuïta en tres idiomes: català, castellà i anglès. La revista està disponible online.

Índex número 2

Tardor / Otoño / Autumn, 2011

Xavier Antich; Yto Barrada; Cristina Freire; Daniel Heller-Roazen; Hassan Khan; Marie Muracciole; José Antonio Vega Macotela

Títols recents

  • Índex número 1 Franco Berardi; Nataša Ilić; Chus Martínez; Reza Negarestani; The Otolith Group; José Luis Pardo
  • Índex número 0 Bartomeu Marí; Christoph Menke; Chus Martínez; Piotr Piotrowski; Elizabeth Suzanne Kassab; Julie Ault; Natascha Sadr Haghighian; Xavier Antich; Johanna Burton