fes click a la imatge per descarregar-la | clica en la imagen para descargarla | click on image to download
  


   

Art & Language
Incident: Now they Are. Elegant
1992
Foto: Vanessa Miralles
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe Méaille
© Art & Language, 2011

 

Art & Language
Shouting Men
1974
Foto: Ángela Gallego
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe Méaille  
© Art & Language, 2011

 
       

Art & Language
Shouting Men
1974
Foto: Ángela Gallego
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe Méaille    
© Art & Language, 2011

 

Art & Language
Flags for An Organisation
1978
Foto: Ángela Gallego
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe Méaille   
© Art & Language, 2011

 
   
Art & Language
Indexical Fragments 9
1974
Foto: Ángela Gallego
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe Méaille    
© Art & Language, 2011

  Art & Language
100% Abstract
1967
Foto: Ángela Gallego
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe Méaille
© Art & Language, 2011
 
 
 

Art & Language
Study for Picasso's Guernica in the Style of Jackson Pollock
1980
Foto: Ángela Gallego
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe Méaille
© Art & Language, 2011

 

Art & Language
Study for Index: Map of the World
2001
Foto: Vanessa Miralles
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe Méaille   
© Art & Language, 2011


 


Art & Language
The Fox nº3
1972
Foto: Vanessa Miralles
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe Méaille    
© Art & Language, 2011

Art & Language
Art-Language vol. 4, nº 2
1973
Foto: Vanessa Miralles
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe Méaille  
© Art & Language, 2011
Art & Language
Study for Index: the Studio at 3 Wesley Place, PBM
1982
Foto: Ángela Gallego
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe Méaille
© Art & Language, 2011Art & Language
The Fox nº3
1972
Foto: Vanessa Miralles
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe Méaille    
© Art & Language, 2011
Art & Language
Ten Posters: Illustration for Art-Language
1978
Foto: Ángela Gallego
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe Méaille   
© Art & Language, 2011

Art & Language
Art-Language vol. 3, nº 1
1970
Foto: Vanessa Miralles
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe Méaille   
© Art & Language, 2011
Art & Language
Ten Posters: Illustration for Art-Language
1978
Foto: Ángela Gallego
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Philippe Méaille   
© Art & Language, 2011